phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA TUŽKAMI
CHCEŠ VĚDĚT, JAK SE PÍŠE DENÍK?
LOOS, PRAHA A TMA
CO JE GMO?
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice

zveřejněno: 23.11.2015

V pátek 20. listopadu proběhla na  VOŠ a SPŠ Volyně akademická slavnost u příležitosti 10. výročí založení Detašovaného pracoviště Technické univerzity Zvolen na půdě této školy.

            Zúčastnili se velmi významní a vzácní hosté, doc. RNDr. Andrej Jankech, Ph.D., prorektor TU Zvolen, prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, Ph.D., člen AK Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR, doc. Ing. Josef Drábek, CSc., kvestor TU Zvolen, pan prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., předseda Akademického senátu DF TU Zvolen, PaedDr. Vladimír Krieg, tajemník AK vyššího odborného vzdělávání MŠMT, prof. Ing. Jozef Štefko, Ph.D., vedoucí katedry dřevěných staveb TU Zvolen, Ing. Radek Pecka, ředitel společnosti Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. a samozřejmě Ing. Václav Valhoda, radní Jihočeského kraje a starosta města Volyně.

Dále byli přítomni zástupci Jihočeské hospodářské komory, Úřadu práce Strakonice, ředitel Nadace dřevo pro život a ředitel partnerské VOŠ a SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích.

Úvodní vystoupení patřilo řediteli volyňské průmyslovky RNDr. Jiřímu Homolkovi. Ten ve svém projevu poděkoval představitelům TU ve Zvolenu za pomoc při rozvoji vyšší odborné školy, zrekapituloval uplynulých deset let vzájemné spolupráce a vyzdvihl její zásadní milníky. Tím prvním byl rok 1995, kdy se začala realizovat myšlenka vyššího odborného studia a partnerství s TU Zvolen, tradiční vysokou školou v oblasti zpracování dřeva. Druhým mezníkem se stala spolupráce při zajišťování mezinárodního semináře Dřevostavby, na kterém od prvního ročníku zástupci TU Zvolen přednášeli a přednášejí dosud. Nejvýznamnějším datem v historii společných vztahů se pak stalo 6. září 2005, kdy Technická univerzita Zvolen oficiálně zřídila na půdě Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Volyni své detašované pracoviště s cílem umožnit nejlepším studentům a absolventům VOŠ Volyně přístup k vysokoškolskému vzdělání v bakalářském studijním programu "Konstrukce dřevěných staveb a nábytku", který je velmi úzce provázán se vzdělávacím programem vyšší odborné školy "Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce".  K dnešnímu dni absolvovalo bakalářský program 113 studentů.

Poděkování směřoval ředitel školy i k představitelům Jihočeského kraje, kteří od samého začátku vyjádřili společnému "mezinárodnímu" projektu podporu, a to nejen na papíře.

Po slavnostních projevech následovala slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského programu.

Vyvrcholením celé akce se pak stalo u příležitosti blížícího se konce „roku technického vzdělávání" podepsání třístranné smlouvy o spolupráci mezi Technickou univerzitou Zvolen, Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Volyně a firmou Stora Enso Wood Products Planá, s.r.o.

Účelem této smlouvy o vzájemné spolupráci je bezúplatné vytvoření předpokladů pro spolupráci a rozvoj vzájemných vztahů mezi všemi smluvními stranami v oblasti teoretického a praktického vzdělávání studentů Technické univerzity Zvolen, VOŠ a SPŠ Volyně a dále pak v oblasti společensky prospěšných, vzdělávacích a vědeckých aktivit.

Nezbývá než popřát této spolupráci další úspěšné roky.

Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice Volyně již 10 let nejmenším univerzitním městem v České republice
X