phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Pro studenty

Aktuální informace pro žáky a studenty školy

Změny vyučování

 

a. Organizace školního roku 2023/2024

 

b. Přehled konzultačních hodin všech interních učitelů školy

 

c. Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 

d. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky - obor DI

 

e. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky - obor NDK, zaměření interiérová tvorba a navrhování nábytku

 

f. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky - obor NDK, zaměření dřevěné konstrukce

 

g. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky - obor PS, zaměření pozemní stavitelství a architektura

 

h. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky - obor PS, zaměření pozemní stavitelství

 

i. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky - obor VPB

 

j. Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka standardizovanou jazykovou zkouškou

 

Edookit

Internetová aplikace Edookit slouží k zobrazení odpovídajících údajů z databáze (osobní údaje, docházka do školy, klasifikace) na Internetu. Pro autorizovaný přístup do databáze jsou nutné přístupové údaje pro žáky, zákonné zástupce žáka, studenty, které jsou předány žákům a studentům při nástupu ke studiu.

Úvodní stránka aplikace - Edookit VOŠ a SPŠ Volyně

 

Školní jídelna

Školní jídelna je součástí Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně a zabezpečuje stravování žáků Základní školy Volyně a žáků a studentů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně. Bližší informace na samostatných stránkách - http://jidelnavolyne.cz

 

Školské rady

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

Školská rada

  1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Školská rada při Střední průmyslové škole ve Volyni

členové školské rady jmenovaní zřizovatelem - Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut

členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky - Václav Lenc, Ing. Roman Volf

členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy - Ing. Jiří Neumitka, Ing. Petr Červený

 

Školská rada při Vyšší odborné škole ve Volyni

členové školské rady jmenovaní zřizovatelem - Ing. Václav Valhoda, Ing. František Volmut

členové školské rady volení studenty - Jan Kolár, Vladimír Vavera

členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy - Ing. Jiří Neumitka, Ing. Petr Červený