phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

GRANTY A PROJEKTY

Realizace mobility v rámci Norských fondů 2024

V květnu 2024 jsme se s několika studenty zůčastnili cesty do norského Bodø v rámci Iceland Liechtenstein Norway grants, navazující na návštěvu norských studentů a pedagogů u nás z března 2024.

V úterý 14.5. jsme zahájili naši cestu do Bodø. Přílet byl původně plánován na 21:10, avšak kvůli dvouhodinovému zpoždění v Oslo jsme dorazili později. Po příjezdu jsme se shromáždili a následně odjeli do hotelu. Přestože jsme byli unavení z cesty, přivítalo nás nádherné prostředí severního Norska.

Ve středu ráno proběhlo setkání ve škole s místními studenty a učiteli, kteří se podíleli na projektu v České republice. Prohlídka školy byla zaměřena na obor KDA – výtvarné umění, design a architektura. V dopoledních hodinách následoval workshop na téma Pinhole fotografování (obscura), který poskytl účastníkům nové dovednosti a zkušenosti. Odpoledne jsme navštívili galerii a muzeum Bodøgaard, kde jsme měli možnost prohlédnout si místní umělecká díla. Den jsme uzavřeli společnou večeří v restauraci Olivia, které se zúčastnili jak čeští, tak norští účastníci programu.

Čtvrtek byl věnován účasti na FIRST LEGO League OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP, kde jsme podpořili český tým. Po soutěži následovala prohlídka centra města s důrazem na historii, spojenou s tragickými událostmi druhé světové války. Dále jsme se setkali s projektem Molobyen, významným stavebním projektem nové části města. Odpoledne jsme navštívili Saltstraumen, kde jsme pozorovali mořský vír, grilovali a pokračovali ve fotografování metodou Pinhole. Večer jsme se vrátili do školy, kde jsme ve fotokomoře vyvolávali fotografie. Den byl zakončen nočním horským výstupem a fotografováním během polární noci, kdy slunce nezapadá.

V pátek jsme se zúčastnili oslav norského Národního dne. Účast na oslavách a kulturním programu v rámci Bodø 2024 byla mimořádně zajímavá. Město bylo plné barev, hudby a radosti. Večer jsme podnikli noční návštěvu polárního kruhu, kde jsme zažili jedinečný jev polární noci, kdy je světlo po celých 24 hodin.

Sobotu jsme začali návštěvou muzea lodí Jekta museet, které nám přiblížilo historii norského námořnictví. Pokračovali jsme do osady Mjelle, kde jsme si užili nádhernou přírodu a klidnou atmosféru. Den jsme zakončili návštěvou muzea letadel Bodø Flymuseet, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii letectví v Norsku.

V neděli, poslední den naší návštěvy, jsme navštívili ostrov Kjerringøy, který je známý svým historickým obchodním centrem. Procházka po ostrově nám nabídla pohled do minulosti a krásné přírodní scenérie. Odpoledne jsme se rozloučili s Bodø a v 15:30 jsme odletěli zpět domů.

Návštěva Bodø v rámci programu byla velmi přínosná. Program byl bohatý a rozmanitý, nabídl hluboký náhled do norské kultury, umění a přírody. Účastníci získali cenné zkušenosti a navázali nová přátelství. Těšíme se na další spolupráci.

 

 

Národní plán obnovy - prevence digitální oblasti

 

I ve školním roce 2022/2023 se naše škola zapojila do projektu "Národní plán obnovy - prevence digitální oblasti" v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Účelem tohoto projektu je pořízení mobilních digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí. Finanční prostředky jsou poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) v průběhu let 2021 - 2026. V roce 2023 obdrží škola na pořízení digitálních učebních pomůcek prostředky ve výši 338.000,- Kč.

 

Národní plán obnovyŠkola se ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 zapojila do projektu s názvem „Národní plán obnovy", který je zaměřený na zacelení nedostatků způsobených pandemií COVID-19. Uvedený projekt je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zacílen v rámci pilíře Vzdělávání a trh práce na „Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace" a „Adaptace kapacity a zaměření školních programů". Prostředky na realizaci „Národního plánu obnovy" budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) v průběhu let 2021 - 2026.

 

ERASMUS+

Klíčová aktivita: KA102 - Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě

Název projektu: „Žáci SPŠ a VOŠ Volyně posouvají své hranice."

 

 

Předpokládaná realizace: srpen 2020 až říjen 2022 (celkem 26 měsíců)

Organizátor:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Resslova 440, 387 01 Volyně

Česká republika

PIC: 949471115

Kód ERASMUS: CZ PISEK02

V druhé polovině června loňského vyjelo 18 nejlepších žáků třetích ročníků na praktickou stáž do španělské Malagy. Podmínkou stáží je vždy smlouva uzavřená mezi vysílající školou, žákem (studentem) a přijímající firmou, na jejímž základě žáci (studenti) obdrží stipendium. Další podmínkou je pracovní plán stáže (Training agreement) sepsaný ještě před výjezdem do zahraničí. Práce ve firmě pak probíhá podle dohodnutého pracovního plánu. Po návratu každý žák (student) obdrží doklad o absolvování odborné (praktické) stáže tzv. „Europass Mobility“. 

 

Málaga_2022.pdf

 

IKAP III
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeskéhokraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Termín fyzické realizace projektu: 1.1.2021 - 31.10.2023

Stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz

 

Stručný popis Klíčové aktivity projektu: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III)

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školním akčním plánu VOŠ a SPŠ Volyně.

 

Podpořené budou tyto aktivity (šablony): Podaktivita 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 7g: Personální podpora - Školní kariérový poradce.

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

 

IKAP II
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeskéhokraje II (IKAP JčK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Termín fyzické realizace projektu: 1.1.2021 - 31.10.2023

Stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz

 

Klíčová aktivita projektu: Podpora polytechnického vzdělávání

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440, je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi partnerskými sředními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Podaktivity projektu: 

  • Vzdělávání pedagogů
  • Projektové dny
  • Blok kroužků

 

PROJEKTOVÉ DNY:

1. DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI

Jednodenní aktivita zaměřená na environmentální vzdělávání směřovaná na udržitelný rozvoj, využití obnovitelných zdrojů a podporu technického vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd základních škol se záměrem pomoci vychovat generaci s výrazně lepším vztahem k využití obnovitelných zdrojů. V rámci aktivity bude využit výukový film zaměřený na obnovitelné zdroje, přednáška na shodné téma spojená s možností vyzkoušet si na PC výukový interaktivní test základních vědomostí, praktická práce s výukovými sadami na obnovitelné zdroje, návštěva „Vzdělávacího střediska pro zpracovatelský průmysl“ s ukázkou moderní linky na zpracování dřeva CNC technologií, vlastní práce žáků se dřevem (dřevěný hlavolam).

2. JAK TO CHODÍ NA PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE

Jednodenní aktivita pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ zaměřená na fyzikální pokusy, CNC stroje, transfer poutavých přednášek z mezinárodních konferencí, zajímavých absolventských prací (např. výroba šífu pro splavňování dřeva), grafické programy, 3D tisky, gravírovací a řezací laser – interaktivní program s plněním úkolů.

3. LETNÍ ŠKOLA ARCHITEKTURY

Aktivita pro žáky 7. až 9. tříd ZŠ. Aktivita navazuje na projektové dny "Den s obnovitelnými zdroji" a "Jak to chodí na průmyslové škole" s důrazem na použití dřeva v architektuře a využití obnovitelných zdrojů energie pro provoz bytových a občanských staveb.

4. DŘEVO, TRADIČNÍ MATERIÁL, PROMĚNY JEHO ZPRACOVÁNÍ

Jednodenní aktivita pro první stupeň ZŠ v návaznosti na učivo prvouky a přírodovědy, přednášky (přiměřené věkové kategorii), návštěva truhlářské dílny 19. století, 20. století a 21. století; vše s ohledem na bezpečnost a využívání herních prvků.

 

BLOK KROUŽKŮ:

1. ŘEZBÁŘSKÝ KROUŽEK (SMÍŠENÝ PRO ŽÁKY ZŠ i SŠ)

Aktivita zaměřená na praktické dovednosti práce se dřevem s využitím nadstandardního vybavení areálu školních dílen a řezbářského ateliéru.

 

2. KROUŽEK PROSTOROVÉ A VÝTVARNÉ TVORBY (SMÍŠENÝ PRO ŽÁKY ZŠ i SŠ)

Aktivita realizovaná ve výtvarných ateliérech školy ve spolupráci s učiteli základních škol a výtvarníky střední školy.

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245, je spolufinancován Evropskou unií.

 

ERASMUS+

Klíčová aktivita: KA2 Strategická partnerství

Strategic Partnerships for Vocational Education and Training (KA202)

Název projektu: „Využití CNC technologií v oblasti zpracování dřeva za účelem vzájemné výměny postupů a příkladů dobré praxe."
Předpokládaná realizace: září 2019 až srpen 2022 (celkem 36 měsíců)

Organizátor:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Resslova 440, 387 01 Volyně

Česká republika

PIC: 949471115

Kód ERASMUS: CZ PISEK02

 

Partneři:

Technická univerzita Zvolen

Dřevařská fakulta

Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

Slovenská republika

PIC: 998208280

Kód ERASMUS: SK ZVOLEN01

Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola

Lesarska ulica 2, 2000 Maribor

Slovinsko

PIC: 934844970

Kód ERASMUS: SI MARIBOR04

Celkové zaměření projektu se orientuje na spolupráci tří vzdělávacích institucí pohybujících se převážně v terciárním sektoru vzdělávání. Současně projekt reaguje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků právě pro oblast CNC technologií v dřevozpracujícím průmyslu. Ve všech zemích zapojených do projektu se začíná projevovat trvalý nedostatek technicky vzdělaných lidí, zejména na pozicích CNC operátorů a projektantů pro CNC přípravu (CAD/CAM). Cílem je zlepšení metodiky a výuky CNC technologií na školách v terciárním sektoru vzdělávání za účelem přípravy absolventů okamžitě uplatnitelných na trhu práce s vysokou přidanou hodnotou (tzn. ve vyšších úrovních odměňování). K vedlejším cílům předkládaného projektu určitě patří analýza týkající se potřeb trhu práce v jednotlivých partnerských zemích a jednoduchá studie zaměřená na porovnání vzdělávacích systémů ve Slovinsku, v České a Slovenské republice. Hlavním výstupem projektu je vytvoření metodiky pro výuku CNC s vícejazyčným odborným slovníkem, kde rozhodujícím jazykem je angličtina.

Výsledným efektem by mělo být zlepšení vzdělávacího systému ve všech třech zapojených zemích s využitím silných stránek jednotlivých partnerů (VOŠ a SPŠ Volyně - CNC pro dřevěné konstrukce, krovy a celé dřevostavby; LŠ VSŠ Maribor - CNC technologie pro výrobu nábytku; TU Zvolen - teoretické znalosti a CNC nástroje). Díky sdíleným postupům a příkladům dobré praxe dojde ke zlepšení slabých stránek jednotlivých partnerů. Uvedené přidané hodnoty není možné dosáhnout odděleně v jednotlivých zemích nezávisle na sobě.

Pracovní týmy v jednotlivých vzdělávacích institucích provádějí sofistikovaný průzkum trhu práce a následnou analýzu potřeb z hlediska dřevozpracujícího průmyslu a stavění z obnovitelných zdrojů. Následně školy s důrazem na své silné stránky připravují základ pro vytvoření metodiky výuky CNC technologií. Pasáž věnovanou CNC zařízením pro výrobu nábytku zpracovává škola v Mariboru, CNC zařízení pro tesařské konstrukce a dřevostavby realizuje škola ve Volyni. Teoretickou pasáž a problematiku CNC nástrojů mají v gesci akademičtí pracovníci Technické univerzity ve Zvolenu.

 

Plánované aktivity projektu:

  • Projektová setkávání nejužších pracovních týmů - jedenkrát za půl roku (v současné době online).
  • Vzdělávání pracovníků jednotlivých institucí s využitím silných stránek partnerů - třikrát ročně (zatím v distanční podobě).
  • Využívání kombinovaného výukového systému („blended learningu"), který umožňuje individualizované vzdělávání zohledňující aktuální úroveň znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Kombinované mobility s využitím IT technologií (videokonference pomocí Microsoft Teams, Skype, ....) - několikrát v průběhu projektu.
  • Uspořádání soutěží v projektování pro CNC napříč institucemi - dvě po dobu trvání projektu (CNC linka pro dřevostavby a CNC pro výrobu nábytku).
  • Zavedení e-learningových nástrojů.

 

Předpokladem úspěšné realizace projektu je spolupráce s největšími zaměstnavateli v daném oboru spojená s konzultacemi a korekcemi výstupů směrem k odborné veřejnosti. Nejvhodnější skupinou jsou profesní svazy a oborové komory (např. Asociace dodavatelů montovaných domů, z. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno; Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR, z. s., Vančurova 7, 588 01 Jihlava, Svaz zpracovatelů dřeva Slovenské republiky, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, ...)

Navazující vzdělávací aktivity budou v synergii s projektem „Vybudování vzdělávacího střediska (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl", který byl realizován v letech 2009 až 2014 v podmínkách Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy z Regionálního operačního programu. Podobné prostory mají i zbývající dva partneři.

 

Výsledky projektu Erasmus+ 2019-1-CZ01-KA202-061229:
CNCyclopedia.pdf
Methodology for successful education of CNC technology in wood processing industry.pdf

 

IKAP

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I"

Podpora polytechnického vzdělávání

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367 v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Termín realizace: 1.1.2018 - 31.12.2020

Stránky projektu: https://ikap.kraj-jihocesky.cz

Klíčové aktivity projektu:

KA1 Projektové dny

KA2 Kroužky

KA3 Pobytové workshopy zaměřené na polytechniku

 

KA1 Projektové dny

1. DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI

Aktivita zaměřená na environmentální vzdělávání směřovaná na udržitelný rozvoj, využití obnovitelných zdrojů a podporu technického vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd základních škol se záměrem pomoci vychovat generaci s výrazně lepším vztahem k využití obnovitelných zdrojů. Pro účastníky bude zajištěna doprava ze ZŠ a zpět včetně oběda a svačiny ve školní jídelně.

2. JAK TO CHODÍ NA PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE

Jednodenní aktivita pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ zaměřená na fyzikální pokusy, CNC stroje, grafické programy, 3D tisky, gravírovací a řezací laser - interaktivní program s plněním úkolů

3. DŘEVO, TRADIČNÍ MATERIÁL, PROMĚNY JEHO ZPRACOVÁNÍ

Jednodenní aktivita pro první stupeň ZŠ v návaznosti na učivo prvouky a přírodovědy, přednášky (přiměřené věkové kategorii), návštěva truhlářské dílny 19. století, 20. století a 21. století; vše s ohledem na bezpečnost a využívání herních prvků.

4. WORKSHOPY 

Aktivita zaměřená na transfer poutavých přednášek z mezinárodních konferencí, zajímavých absolventských prací (např. výroba šífu pro splavňování dřeva).

 

KA2 Kroužky

1. ŘEZBÁŘSKÝ KROUŽEK (SMÍŠENÝ PRO ŽÁKY ZŠ i SŠ)

Aktivita zaměřená na praktické dovednosti práce se dřevem s využitím nadstandardního vybavení areálu školních dílen a řezbářského ateliéru.

2. KROUŽEK PROSTOROVÉ A VÝTVARNÉ TVORBY (SMÍŠENÝ PRO ŽÁKY ZŠ i SŠ)

Aktivita realizovaná ve výtvarných ateliérech školy ve spolupráci s učiteli základních škol a výtvarníky střední školy.


KA3 Pobytové workshopy zaměřené na polytechniku

1. POBYTOVÉ WORKSHOPY

 „Letní škola architektury" pro vycházející žáky ZŠ. Aktivita navazuje na aktivitu KA 1, při pobytových workshopech bude kladen důraz na použití dřeva v architektuře a využití obnovitelných zdrojů energie pro provoz bytových a občanských staveb.

 

OPVVV
Kariérovým poradenstvím k maximální uplatnitelnosti na trhu práce II

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013836

Období realizace: 1. 10. 2019 - 30. 09. 2021

Navazující projekt v rámci výzvy „šablony II" je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání na VOŠ, SPŠ Volyně, zejména s ohledem na žáky ohrožené školním neúspěchem.

V rámci projektu je financováno odborné působení školních kariérových poradců na SŠ i VOŠ, dále jsou realizovány aktivity doučování v rámci několika předmětů určené pro zájemce z řad žáků školy. Projektem je podpořen i rozvoj a kompetence pedagogických pracovníků školy prostřednictvím dalšího vzdělávání ve vybraných oblastech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR.

 

IROP
VYBUDOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA VČETNĚ ROZVOJE VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002286

Investor: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440

Projekt "VYBUDOVÁNÍ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE PRO OBLAST STAVEBNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA VČETNĚ ROZVOJE VNITŘNÍ KONEKTIVITY ŠKOLY" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Celková výše rozpočtu projektu činí: 4 987 396,00 Kč

Celková dotace činí (předpoklad): 4 467 965,40 Kč

Termín ukončení realizace projektu: 30. 11. 2018

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Jde o podporu klíčových kompetencí: technické a řemeslné obory, přírodovědné obory, práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu bude pořízeno vybavení zkušebních laboratoří pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva pro celkem 48 žáků a studentů. Vybavení bude využito více školami.

Výstupy projektu - indikátory:

Počet podpořených vzdělávacích zařízení ........ 1 zařízení

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení ..... 860 osob

 

Šablony pro SŠ a VOŠ I
KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM K MAXIMÁLNÍ UPLATNITELNOSTI NA TRHU PRÁCE

REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006954

Období realizace: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2019

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Volyně, Resslova 440.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování - kariérové poradenství a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Výzvy č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha).

 

ERASMUS+

je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

 

Program si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 získala od Evropské komise „ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020" (viz odkaz na konci stránky).

V letech 2016/2017 a 2017/2018 obdržela naše škola prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 národní agentury celkem čtyři grantové smlouvy s dotačními prostředky převyšujícími částku 60 000 Euro.

Koordinátorem programu ERASMUS+ na VOŠ a SPŠ Volyně je Mgr. Vlastislav Činovský (tel.: 00420 383 457 015).

 Vyšší odborná škola Volyně je zařazena do „Projektu mobilita osob - vysokoškolské vzdělávání". Aktivita podporuje mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců vysokých škol a vybraných vyšších odborných škol s cílem podpořit jazykové i odborné kompetence studentů a následně zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce nejen v České republice. V našich podmínkách jsou podporované tříměsíční praktické stáže studentů ve firmách, jejichž zaměření koresponduje s oborovým zaměřením vyšší odborné školy. Studenti praktikují převážně ve Velké Británii, Rakousku, Spolkové republice Německo, Slovinsku a na Slovensku.

 Střední průmyslová škola Volyně je zařazena do „Projektu mobilita osob - odborné vzdělávání". Aktivita podporuje mezinárodní mobility žáků a zaměstnanců odborných škol s cílem posílit jazykové i odborné kompetence žáků v prostředí zahraničních firem. V našich podmínkách jsou podporované čtrnáctidenní odborné stáže včetně kulturně zážitkových programů pod názvem „Po stopách Gaudího I a II". Každoroční odborné stáže sedmnácti žáků třetích ročníků v Barceloně ve Španělsku se uskutečňují ve firmách, jejichž zaměření koresponduje s jednotlivými vzdělávacími programy střední průmyslové školy.

Podmínkou stáží je smlouva uzavřená mezi vysílající školou, studentem a přijímající firmou, na jejímž základě studenti obdrží stipendium. Další podmínkou je pracovní plán stáže (Training agreement) sepsaný ještě před výjezdem do zahraničí. Práce ve firmě pak probíhá podle dohodnutého pracovního plánu. Po návratu každý student obdrží doklad o absolvování odborné (praktické) stáže tzv. „Europass Mobility".

Projekt "Po stopách Gaudího"

Projekt "Po stopách Gaudího II"

 

OPVK - CPD

Projekt Centra pasivního domu schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě "Cesty na zkušenou"

 

Doba trvání projektu: 24 měsíců

Zahájení a ukončení: 1. 8. 2012 - 31. 7. 2014

Příjemce dotace: Centrum pasivního domu

Partneři: Mendelova univerzita v Brně

                Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

                Vysoké učení technické v Brně

                Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni

 

Projekt reaguje na nedostatek kontaktů a příležitostí k přenosu informací a praktických zkušeností mezi studenty, pedagogy a akademiky stavebních VOŠ a VŠ a soukromým sektorem zabývajícím se úsporami energie v budovách, návrhem a výstavbou pasivních domů.

Hlavním cílem je zvýšit nabídku spolupráce VOŠ a VŠ se soukromým a neziskovým sektorem a vytvoření sítě kontaktů a příležitostí k praktickému poznání problematiky energeticky úsporných domů.

Cílovou skupinou jsou studenti, pedagogové VOŠ, akademici a výzkumníci mimopražských VŠ a další pracovníci vzdělávání a VaV. Cíl bude naplněn prostřednictvím 3 aktivit: Spolupráce - stáže a exkurze, Komunikace - interaktivní akce a Vzdělávání.

Projekt přispěje k navázání kontaktů mezi terciárním a komerčním sektorem, k větší flexibilitě a kreativitě studentů, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce a k propojení praxe s výukou. Pomůže také k šíření inovací, zavádění nových technologií a pozitivně ovlivní ŽP a udržitelný rozvoj.

Tento projekt je určen studentům VOŠ a VŠ stavebních a architektonických směrů, jejich pedagogickým a akademickým pracovníkům na VŠ v Jihomoravském, Moravskoslezském a Jihočeským kraji a dalším pracovníkům vzdělávání, VaV, kteří mají zájem o získávání kontaktů a praktického vzdělávání v oblasti energeticky efektivní výstavby.

CPD pracuje se studenty a akademickými pracovníky ve stavebnictví již od roku 2005, kdy pravidelně pořádá mezinárodní konference Pasivní domy, které jsou spojeny s praktickými exkurzemi do zajímavých pasivních domů v ČR i zahraničí. Průměrně se akce účastní cca 300 lidí.

Pracovníci CPD každoročně přednášejí přímo na vysokých školách. Studenti VŠ zase navštěvují odborné kurzy pro architekty a projektanty zaměřené na navrhování pasivních domů a dvoudenní školení výpočtového programu PHPP. Dále je CPD často kontaktováno studenty i akademiky s žádostí o odbornou radu pro své závěrečné vědecké práce.

Na základě našich zkušeností s cílovou skupinou je zřejmé, že výrazně roste poptávka cílové skupiny nejen po informacích o pasivních domech, ale také o zprostředkování kontaktů na firmy nebo získání témat diplomových prací. A naopak - registrujeme žádosti členů sdružení o navázání spolupráce se studenty či absolventy, kteří by mohli prostřednictvím praxe získat potřebné zkušenosti a byli lépe proškolení a připraveni na práci ve firmách již v období studia.

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

 

UNIV 2

Škola je zapojena do projektu na proměnu středních škol v centra celoživotního učení "UNIV 2 - KRAJE"

 

Škola je zapojena do projektu UNIV 2 - KRAJE, který pomáhá středním školám k proměně v centra celoživotního učení. Školy zapojené do projektu budou kromě výuky pro své žáky nabízet i nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. Rozšíření nabídky má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání a zároveň pomoci školám vyrovnat se s propadem počtu žáků v období demografického poklesu.

UNIV 2 - KRAJE je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Navazuje na projekt UNIV - Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení (2005 - 2008), kterého se zúčastnily vybrané školy v šesti krajích ČR.

 

Do projektu UNIV 2 - KRAJE jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. V průměru jde o 25 škol na jeden kraj, konkrétní počty se ale pohybují v rozmezí od 12 do 36 v závislosti na velikosti kraje a jeho lidnatosti. V rámci projektu by tak mělo vzniknout 325 center celoživotního učení, z nichž každé připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Tyto nové vzdělávací programy budou mít modulový charakter, což lidem umožňuje vybrat si jen tu část, kterou opravdu potřebují nebo je nejvíc zajímá.

Ze zapojených škol (center celoživotního vzdělávání) se vytvoří vzájemně spolupracující a propojené sítě. Své vzdělávací aktivity budou koordinovat tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám trhu práce v daném kraji. Vytvořené programy budou vkládány do informačního systému projektu a také do internetových serverů sítí škol v každém kraji. Jejich propojením vznikne systém, v němž zájemce najde ucelené informace o dalším vzdělávání poskytovaném školami v celé ČR.

Učitelé zapojených škol budou mít možnost rozšířit své kompetence tak, aby byli připraveni na práci s dospělými. Proto proběhnou vzdělávací semináře se zaměřením na vytváření modulových vzdělávacích programů, na lektorské dovednosti, kariérové poradenství i oblast marketingu. Kurzů by se mělo zúčastnit cca 3 250 pedagogů, kteří pak budou působit v centrech celoživotního učení. Kromě toho mohou nabytých dovedností využít i v počátečním vzdělávání, například při tvorbě školních vzdělávacích programů.

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

 

OPŽP

Projekt schválený v rámci výzvy OPŽP - prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie "Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení ve Volyni"

 

Projekt schválený Ministerstvem životního prostředí ČR pod názvem „Snížení energetické náročnosti škol a školských zařízení Jihočeského kraje ve Volyni" byl zahájen v lednu 2009. Plánovaná úsporná opatření se dotkla všech škol a školských zařízení ve Volyni s výjimkou Mateřské školy v ulici Pod Malsičkou.

Velká část prostředků byla použita na rekonstrukci kotelny na Děkanském vrchu, která zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou domovy mládeže obou volyňských středních škol, areál Dětského domova Volyně, Školní jídelnu Volyně i obě budovy ZŠ Volyně. Pozitivní je i dopad na životní prostředí města Volyně, protože dříve spalované hnědé uhlí nahradila biomasa, plyn a tepelné čerpadlo. Ve všech vytápěných objektech byly zřízeny nové předávací stanice a uskutečnila se kompletní rekonstrukce teplovodních rozvodů k nim.

Současně bylo realizováno zateplení domovů mládeže a výměna oken. Nejzásadnější změny se dotkly průmyslové školy, kde bylo provedeno kompletní zateplení všech objektů školy spojené s výměnou oken. V rámci rekonstrukce byla realizována i celková výměna otopné soustavy a likvidace kotelny na lehký topný olej v areálu školy v Resslově ulici. Rekonstrukce v žádném případě nenarušila funkcionalistický ráz budovy z třicátých let minulého století.

Celkově by rekonstrukce vedle ekonomického efektu z úspor stále finančně náročnějších energií měla přinést zvýšení komfortu pro studenty ubytované na domovech mládeže a zlepšení podmínek pro výuku. Rekonstrukce, na které se kromě evropských fondů a Státního fondu životního prostředí ČR významně finančně podílel i Jihočeský kraj, trvala až do října 2009.

Realizací všech navržených opatření dojde ke snížení emisí CO2 o cca 3080 t/rok a k úspoře energie cca 9 473 GJ/rok.

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu 115 156 896 Kč

Celkové schválené uznatelné náklady 103 913 908 Kč

Dotace EU z OPŽP (85% z uznatelných nákladů) 88 326 821 Kč

Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu

(5% z uznatelných nákladů) 5 195 695 Kč

 

Termíny realizace projektu:

  • zahájení 01.01. 2009
  • dokončení 31.10. 2009

 

Zpracovatel projektu pro stavební povolení AIP Plzeň spol. s r.o.

Realizační firma METROSTAV a.s.

Technický dozor investora LIMEX CB a.s.

 

OPVK

Projekt schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

"Vytvoření a realizace výukového programu DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI NA SPŠ VOLYNĚ na téma udržitelného rozvoje pro žáky 7.-9.tříd ZŠ"

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím vytvoření a realizace výukového programu s názvem DEN S OBNOVITELNYMI ZDROJI NA SPŠ VOLYNĚ.

Specifickými cíli projektu jsou:

- vytvoření a zpracování speciálního výukového programu s formou exkurze se zaměřením na udržitelný rozvoj a obnovitelné zdroje

- realizace výukového programu pro žáky ZŠ 7. - 9. tříd

- zvyšování motivace žáků ZŠ 7.- 9. tříd pro vzdělávání se v technických oborech zaměřených na využití obnovitelných zdrojů

- podpora vybraných technických oborů (zejména stavebních oborů se zaměřením na dřevěné konstrukce) zaměřených na využití obnovitelných zdrojů

- motivovat ZŠ, aby implementovaly téma obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje do svých ŠvP

- zvýšit povědomí v oblasti obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje.

 

Environmentání výchova patří mezi základní průřezová témata, která by měla být zařazována do školních vzdělávacích programů škol. V současné době není koncepce výuky v oblasti udržitelného rozvoje a obnovitelných zdrojů na základnĺch školách ujednocena, povědomĺ základních škol a jejich žáků v oblasti obnovitelných zdrojů je stále přes poměrně dost velkou propagaci malé.

V Jihočeském kraji nemají dosud žáci ZŠ možnost navštívit komplexně vybavené centrum, ve kterém se mohou seznámit s konkrétním využitím obnovitelných zdrojů, podívat se, jak funguje např. kotelna na spalování biomasy, a zároveň se informovat o možnostech uplatnění na trhu práce v případě volby technického oboru pro své další studium.

 

Výukový program DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI NA SPŠ VOLYNĚ rozšíří tímto nabídku v oblasti environmentálně zaměřených programů v Jihočeském kraji o jedinečný program, který v sobě kloubí témata udržitelného rozvoje podaná zábavnou formou s praktickými ukázkami nejnovějších metod v oblasti zpracování biomasy, dřevěných konstrukcí, nízkoenergetických a pasivních staveb apod. a ukázky uplatnění technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. V rámci přípravy a realizace programu bude VOS a SPŠ Volyně spolupracovat s partnerskými organizacemi - odborníky a praktiky v oblasti udržitelného rozvoje a trhu práce. Kromě partnerů projektu (Nadace dřevo pro život a Seven, o.p.s.) jsou to další významné instituce v oboru (Krajská energetická agentura Jihočeského kraje, Společenstvo dřevozpracujícího průmyslu České republiky apod.), či z oboru trhu práce a zaměstnavatelů (Úřad práce ve Strakonicích, Hospodářská komora ČR apod.). Na základě informací od partnerských organizací bude výukový program pro žáky ZŠ neustále aktualizován o nejnovější data a poznatky z oboru.

 

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

 

ROP NUTS II

Projekt připravovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, konkrétně oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství "Vzdělávací středisko (nadregionálního významu) pro zpracovatelský průmysl"  
Obecným cílem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání a kvality výuky v oborech dřevozpracujícího průmyslu a stavebnictví, které by odpovídaly aktuálnímu technologickému pokroku v této oblasti.

Bude vybudováno vzdělávací centrum nadregionálního významu pro zpracovatelský průmysl, zaměřené na strojní zpracování dřeva, které v nabídce počátečního i dalšího vzdělávání chybí. Díky tomu dojde ke zvýšení perspektivy budoucího uplatnění žáků střední školy a studentů VOŠ, zlepšení připravenosti studentů partnerských středních a vysokých škol pro následné uplatnění v praxi, zlepšení podmínek aplikovaného výzkumu v oblasti dřevostaveb, zlepšení nabídky kvalitně připravených pracovníků v oborech stavebnictví a dřevostaveb na trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity českých stavebních a dřevozpracujících firem, odstranění bariéry bránící modernizaci stavebních postupů při zachování přidané hodnoty tesařských konstrukcí. V neposlední řadě projekt přispěje k ekologizaci stavebních procesů díky vyššímu podílu dřeva jako stavebního materiálu za účelem vytváření podmínek pro zdravé bydlení s využitím materiálu z kategorie obnovitelných zdrojů.

Předkládaný projektový záměr má za cíl napravit současný nevyhovující stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek a vysokou poptávku na trhu práce po této odbornosti. Pokud by projekt nebyl realizován, celková modernizace vybavení českých zpracovatelů dřeva by dále probíhala stávajícím nedostatečným pomalým tempem, na trhu práce by v dotčených oborech přetrvával nedostatek kvalitně připravených odborníků, profesní příprava by se zaměstnavatelům výrazně prodražila (zahraniční stáže), odborná připravenost obsluhy výrobních linek by ve srovnání se zahraniční konkurencí byla nižší a stejně tak kvalita a rychlost zpracování dřeva, v použitých technologiích stavebních projektů by dále převažovaly jiné méně ekologicky šetrné materiály, složité tesařské konstrukce a historická dovednost stavitelů při práci se dřevem by postupně byly zcela vytlačeny méně estetickými a méně kvalitními stavebními postupy.

Projekt má širokou podporu ze strany dřevozpracujícího průmyslu Jihočeského kraje, ale i z celé České republiky, jak dokládá široká platforma partnerů projektu.

Projekt ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu dále přispívá rozvojem kapacit aplikovaného výzkumu, pro který bude nová linka na zpracování dřeva rovněž využívána.

Projekt vychází z analogie vývoje na sousedních trzích Rakouska a Německa.

Cílem projektu je napravit současný stav absence výuky zpracování dřeva za pomoci moderních CNC výrobních linek. Základním výstupem projektu bude vzdělávací centrum dřevařského průmyslu se zaměřením na strojní automatizované zpracování dřeva. V souvislosti s projektem bude vybudována nová výrobní hala v bezprostředním sousedství školy a pořízena moderní výrobní linka, která bude využívána cílovými skupinami projektu pro zvýšení odborné úrovně a znalostí, které umožní masové rozšíření nových technologií a zvýší konkurenceschopnost českého dřevozpracujícího a stavebního průmyslu. Pro stavbu byly zakoupeny pozemky v těsném sousedství školy a je vydáno platné stavební povolení, stejně tak i stavební povolení pro související přeložku nadzemního vedení EON ČR a je zpracována kompletní prováděcí dokumentace. Obě stavební povolení nabyla právní moci. V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele technologie a stavby.

 

Soubory ke stažení:

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)