phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Příprava mobility v rámci Norských fondů

V rámci příprav 24. ročníku konference „Dřevostavby 2020", která se bohužel z důvodů světové pandemie nemohla uskutečnit, jsme hledali partnery v severských státech Evropy. V roce 2010 na naší konferenci v tradičním předvelikonočním čase přednášel honorární konzul pro Severní Norsko pan Ing. Arve Johansen. Nápad s vystoupením po deseti letech se sice nepodařilo uskutečnit, přesto se obnovily přátelské vztahy a vazby na zmíněnou oblast za polárním kruhem. Současně se objevily možnosti  navázání užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Norsku a v České republice. Při první návštěvě našich partnerů v listopadu 2019 u příležitosti oslav 155. výročí založení Průmyslové školy ve Volyni se začaly spřádat plány na budoucí možnou spolupráci. Jedním z partnerů se ukazovala Bodin videregaende skole Bodø, kterou zastupoval pan ředitel Geir Ludvig Næstby a druhým byla delegace Northern Research Institute Narvik pod vedením pana Terje Nordvåga. Na závěr návštěvy bylo podepsáno společné memorandum, kterého byli účastni představitelé Českého honorárního konzulátu pro Severní Norsko a starosta města Volyně.

V únoru letošního roku byla podána žádost o grant ohledně mobilit prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z Norských fondů, která byla úspěšná (číslo smlouvy EHP-CZ-MOP-2-026) a škola získala částku ve výši 246 250,- Kč. Partnerem v aktivitách ohledně mobilit je již zmíněná Bodin videregaende skole Bodø. V první fázi by se měly uskutečnit vzájemné návštěvy učitelů obou škol, které mají velmi podobné obory vzdělávání. V současné době se připravují programy obou návštěv s pečlivým vyhodnocováním podmínek, za kterých je možné mobility uskutečnit. Nejdříve by se měly uskutečnit sedmidenní návštěvy dvou až tří pedagogických pracovníků, kteří vyučují na oborech design, stavebnictví, architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty. Následně by se vydefinovaly a postupně vytvořily podmínky pro výměnné stáže studentů obou škol, které by měly pro studenty motivační charakter, neboť zájem ze strany studentů převyšuje možný počet účastníků, a proto bude výběr proveden podle prospěchových kritérií.

První videoschůzka se uskutečnila prostřednictvím softwaru Microsoft Teams dne 19. června 2020 s optimistickým výhledem, že koncem srpna bude zřejmá organizace školního roku 2020/2021 a bude možné doladit vzájemné termíny obou návštěv. Bohužel epidemiologická situace se v závěru prázdnin v České republice zhoršila a na další videoschůzce 27. srpna 2020 se zástupci partnerské školy bylo rozhodnuto o posunutí aktivit až na jaro roku 2021. Předběžné termíny pro návštěvy byly stanoveny na 9. až 16. dubna 2021 (návštěva norské delegace v České republice) a 14. až 21. května 2021 (návštěva české delegace v Norsku). Zároveň byl oběma stranami představen rámcový program návštěv, kde hlavní důraz je kladen na výměnu zkušeností ve výuce, využívání moderních učebních pomůcek a poznání sociálně-kulturního prostředí obou partnerských institucí. Další upřesňující schůzky jsou naplánovány na 19. listopadu 2020 a 11. února 2021 tak, aby bylo možné co nejpružněji reagovat na vývoj situace zejména s ohledem na možnosti cestování mezi oběma státy.

 

Realizace mobility v rámci Norských fondů 2022

Ve dnech 23. až 28. září 2022 se uskutečnila návštěva pěti kolegů z partnerské školy v Bodø u nás ve Volyni. Celý projekt zaštítil honorární konzul pro Severní Norsko - Ing. Arve Johansen, jehož přičiněním se úvodní den návštěvy zahájila výstava v areálu městského úřadu pod názvem „100 let norsko-české diplomacie“. V sobotu naši přátelé navštívili výstavu historického nábytku a Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou. S ohledem na zaměření obou škol (obory architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty, design a zpracování dřeva) následovala návštěva Výstavy výroby nábytku Jitony a. s. Následující den proběhla v Prachaticích návštěva výstavy studentských prací Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Volyně v Galerii Dolní brána v Prachaticích a poté se konala společná pracovní schůzka, jejíž výsledky vedly k následnému sepsání memoranda týkajícího se budoucí spolupráci mezi oběma institucemi v rámci programu ERASMUS+.

V pondělí 26. září 2022 jsme uspořádali velmi zevrubnou prohlídku naší školy spojenou s návštěvou výuky uměleckého a stavebního oboru. V oborech zpracování dřeva se konaly ukázky prací na obráběcím centru v hale pro automatické zpracování dřeva (Hundegger K2i) a CNC stroji ve školních dílnách (Morbidelli X400). Následně došlo k podepsání již zmíněného memoranda. Pevně věříme, že by se počínaje školním rokem 2023/2024 měly uskutečnit výměnné pobyty 10 studentů a 2 pedagogů z každé školy s tím, že by se využilo našeho nadstandardního zázemí v podobě CNC strojů a vynikajících materiálních podmínek norských partnerů. Do budoucna uvažujeme o společných výstavách studentských prací. Závěrečný den, nepočítáme-li státní svátek, který využili naši kolegové z Bodø k návštěvě Prahy, se uskutečnila zajímavá exkurze do výroby designového nábytku. Jedná se o mimořádně úspěšnou firmu INTERIORS manufacture & design a. s. v Kasejovicích, která má řadu zajímavých realizací téměř po celém světě.

Abychom naplnili parametry projektu, na který škola získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce grant z fondů EHP ve výši 246 250,- Kč (číslo smlouvy EHP-CZ-MOP-2-026), tak se v týdnu od 17. do 23. října 2022 uskutečnila návštěva tří pedagogických pracovníků volyňské školy v Norsku.

První den stáže (nepočítáme-li pondělní den strávený leteckou dopravou přesahující tři tisíce km) jsme navštívili Kulturní centrum Norland a krajské zařízení pro integrování handicapovaných žáků. S ohledem na příbuzné studijní programy následovala návštěva „Muzea jachtingu“ z pohledu netradičního zpracování dřeva. Poté jsme se seznámili s parametry norského vzdělávacího systému včetně porovnání významných rozdílů s českým školským systémem. Zároveň proběhla nejširším vedením školy podpora plánů na další projekty dohodnuté při návštěvě v České republice.

Ve středu 19. října 2022 se konala prohlídka Vyšší střední školy v Bodø (www.bodin.vgs.no), se zaměřením na oddělení „Kultury, architektury a designu“, kde jsme měli příležitost navštívit vyučovací hodiny s výraznými prvky skupinového a projektového vyučování. Poté následovalo představení projektu před celým pedagogickým sborem (cca 140 pedagogických pracovníků). Bezprostředně po získání podpory společných záměrů od drtivé většiny sboru jsme absolvovali setkání s představiteli kraje Nordland (Dr. Stig Olsen - oddělení mezinárodních vztahů) za přítomnosti honorárního konzula pro Severní Norsko Ing. Arve Johansena a Mgr. Dagmar Johansen v roli překladatelky. Na jednání se diskutovala výměna zkušeností s projekty obou škol. Po skončení následovala podrobná prohlídka školy a seznámení se všemi studijními programy. Velmi zajímavá byla prohlídka rozsáhlé školní knihovny, která je pro skandinávské školy charakteristická. Na samý závěr pracovního dne se uskutečnilo velmi inspirativní setkání s pracovníky z oddělení školy, které se zabývá předčasnými odchody žáků ze školy a přechodem ze základní školy na střední školu.

Následující den jsme absolvovali návštěvu největší střední školy v Bodø (https://www.bodo.vgs.no), kde jsme měli příležitost shlédnout výuku stavebních oborů, oborů zabývajících se strojírenstvím a instalatérskými pracemi. Součástí návštěvy bylo porovnání výuky srovnatelných oborů v Norsku a v České republice. Poté se uskutečnila návštěva Centra pro udržitelný rozvoj - „Kraft“, kde se konala přehlídka žákovských prací zaměřených na fiktivní firmy a podnikatelské prostředí. Řada žáků vytvářela např. reklamní předměty pro reálné společnosti se záměrem získat finanční prostředky, což jsme vnímali jako netradiční výchovu k podnikavosti. V odpoledních hodinách jsme měli čest setkat se s členy organizačního a přípravného výboru projektu „Evropské hlavní město kultury - Bodo 2024“, což je inspirativní vzhledem ke kandidatuře Českých Budějovic pro rok 2028. Současně zazněla myšlenka případné možnosti prezentování výsledků dalšího společného projektu. V podvečer jsme absolvovali návštěvu „Leteckého muzea“ se zaměřením na designové prvky a dřevěné modely.

Pátek 21. října 2022 byl orientován na přírodní zajímavosti spojené s kulturními zážitky (Saltstreumen, Polární kruh, Centrum národního parku Saltfjellet - Svartisen včetně výtvarné galerie ve vstupním areálu, …). Velmi zajímavá byla exkurze do dílny na výrobu dřevěných lodí, kde byla k vidění ruční práce se dřevem a zanikající řemesla, což je problém i v České republice. Na závěr jsme v rámci přípravy kulturních akcí pro stěžejní rok 2024 absolvovali „Kulturní noc“ a návštěvu křesťanského kostela.

Poslední den se uskutečnila návštěva usedlosti Kjerringøy, která je uzpůsobená jako muzeum zaměřené na kulturní a historické tradice v severní části Norska. Průvodce výklad velmi působivě zaměřil na historický nábytek a design.

Na závěr je nutné konstatovat, přestože obě vzdělávací instituce jsou od sebe geograficky velmi vzdálené, tak lidé v nich (studenti i učitelé) mají mnoho společných zájmů a určitě to není pouze stejným časovým pásmem, ale postupným vytvářením přátelských a nadstandardních vztahů. 

 

Prezentace Norsko 2022

 

 

 

Realizace mobility v rámci Norských fondů 2024

V květnu jsme se s několika studenty zůčastnili cesty do norského Bodø v rámci Iceland Liechtenstein Norway grants, navazující na návštěvu norských studentů a pedagogů u nás z března 2024.

V úterý 14.5. jsme zahájili naši cestu do Bodø. Přílet byl původně plánován na 21:10, avšak kvůli dvouhodinovému zpoždění v Oslo jsme dorazili později. Po příjezdu jsme se shromáždili a následně odjeli do hotelu. Přestože jsme byli unavení z cesty, přivítalo nás nádherné prostředí severního Norska.

Ve středu ráno proběhlo setkání ve škole s místními studenty a učiteli, kteří se podíleli na projektu v České republice. Prohlídka školy byla zaměřena na obor KDA – výtvarné umění, design a architektura. V dopoledních hodinách následoval workshop na téma Pinhole fotografování (obscura), který poskytl účastníkům nové dovednosti a zkušenosti. Odpoledne jsme navštívili galerii a muzeum Bodøgaard, kde jsme měli možnost prohlédnout si místní umělecká díla. Den jsme uzavřeli společnou večeří v restauraci Olivia, které se zúčastnili jak čeští, tak norští účastníci programu.

Čtvrtek byl věnován účasti na FIRST LEGO League OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP, kde jsme podpořili český tým. Po soutěži následovala prohlídka centra města s důrazem na historii, spojenou s tragickými událostmi druhé světové války. Dále jsme se setkali s projektem Molobyen, významným stavebním projektem nové části města. Odpoledne jsme navštívili Saltstraumen, kde jsme pozorovali mořský vír, grilovali a pokračovali ve fotografování metodou Pinhole. Večer jsme se vrátili do školy, kde jsme ve fotokomoře vyvolávali fotografie. Den byl zakončen nočním horským výstupem a fotografováním během polární noci, kdy slunce nezapadá.

V pátek jsme se zúčastnili oslav norského Národního dne. Účast na oslavách a kulturním programu v rámci Bodø 2024 byla mimořádně zajímavá. Město bylo plné barev, hudby a radosti. Večer jsme podnikli noční návštěvu polárního kruhu, kde jsme zažili jedinečný jev polární noci, kdy je světlo po celých 24 hodin.

Sobotu jsme začali návštěvou muzea lodí Jekta museet, které nám přiblížilo historii norského námořnictví. Pokračovali jsme do osady Mjelle, kde jsme si užili nádhernou přírodu a klidnou atmosféru. Den jsme zakončili návštěvou muzea letadel Bodø Flymuseet, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii letectví v Norsku.

V neděli, poslední den naší návštěvy, jsme navštívili ostrov Kjerringøy, který je známý svým historickým obchodním centrem. Procházka po ostrově nám nabídla pohled do minulosti a krásné přírodní scenérie. Odpoledne jsme se rozloučili s Bodø a v 15:30 jsme odletěli zpět domů.

Návštěva Bodø v rámci programu byla velmi přínosná. Program byl bohatý a rozmanitý, nabídl hluboký náhled do norské kultury, umění a přírody. Účastníci získali cenné zkušenosti a navázali nová přátelství. Těšíme se na další spolupráci.