phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Střední průmyslová škola - umělecký obor

82 - 41 - M / 11 design interiéru

Absolvent školního vzdělávacího programu 82 - 41 - M / 11 design interiéru disponuje kompetencemi pro výkon designérských a realizačních činností v oblasti nábytkové a interiérové tvorby. Vzdělávání je také směřováno k uplatnění v činnostech spojených s mimořádně náročnými způsoby uměleckého zpracování dřeva, k rekonstrukcím a konzervaci historického nábytku a interiérů. Obecný odborný základ dává předpoklady k uplatnění v projektových, realizačních a obchodních firmách na úrovni středního a nižšího managementu jako pracovník v oblasti vývoje výrobků, kontroly výroby a jakosti výrobků, ekonomiky, marketingu a logistiky. Uplatní se také ve firmách zabývajících se rekonstrukcí památkového fondu a ve státní památkové péči. Umělecko - historická a výtvarná příprava dává předpoklady k samostatné tvůrčí umělecké činnosti. Výstupní kompetence dávají předpoklad i pro pozici podnikatele ve výše uvedených oblastech.

 

Žáci jsou připravováni ve všeobecně vzdělávacích předmětech (český jazyk a literatura, dva cizí jazyky, matematika) již se zaměřením na svoji odbornost a v rozsahu odpovídajícím požadavkům státní maturitní zkoušky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou však po celou dobu studia systematicky připravováni i po stránce výtvarné a odborné, což jim umožňuje se okamžitě po složení maturitní zkoušky uplatnit na trhu práce. Úspěšní žáci mohou po absolvování školy pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách především uměleckého zaměření. Studium je také orientováno na zvládnutí počítačové grafiky, počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů (4D CINEMA, AUTOCAD a příslušná oborová nadstavba), na osvojení operačních systémů, textových editorů a tabulkových procesorů ve výpočetní technice. Samozřejmostí je práce v síti Internet (e-mail, www). Všichni absolventi získávají současně s maturitním vysvědčením Europass, který jim zajišťuje lepší uplatnění na trhu práce i mimo území České republiky.

 

K hlavním předmětům výuky patří dějiny umění, výtvarná příprava, počítačová grafika, konstrukční ateliér a výtvarný ateliér. Součástí studia jsou vedle technického kreslení, konstrukcí, materiálů a technologie i praktická cvičení v dřevoobráběcích dílnách.

Talentové zkoušky ze dvou základních disciplín se budou konat v úterý 9. ledna 2024 a ve středu 10. ledna 2024. Konkrétně se bude jednat o kresbu zátiší (tužka, rudka nebo uhel - formát A2) a malbu kompozice pro ověření barvocitu (temperové barvy - formát A2). Součástí hodnocení budou i domácí práce, jejichž předložení v počtu minimálně deseti kusů bude požadováno.

 

Kritéria pro přijímací řízení, které podléhá režimu talentových zkoušek, jsou zveřejněna v sekci "Přijímací řízení". Stejně jako na všechny umělecké školy bude nutné podat přihlášku ke studiu nejpozději do 30. listopadu 2023. Předvyplněný formulář přihlášky ke vzdělávání - studiu na oboru vzdělání s talentovou zkouškou naleznete rovněž v sekci "Přijímací řízení". Studium zmíněného oboru nevyžaduje stanovení žádných zvláštních zdravotních požadavků, a proto není nutné vyplňovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.

 

Soubory ke stažení:

 

Střední průmyslová škola - leták s informacemi o oboru design interiéru