phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

Přijímací řízení

Střední průmyslová škola


Přijímací řízení na technické obory

  •        Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií
  •        Vnitřní prostředí budov
  •        Stavebnictví a architektura

Zájemci o studium podají přihlášky do 1.března 2023. Uchazeči budou skládat přijímací zkoušku na základě centrálně zadávaných a vyhodnocovaných písemných testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky a její aplikace (tzv. "jednotná zkouška"). Zvýhodněni budou uchazeči, kteří nebyli v prvním pololetí devátého ročníku hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dobrý nebo dostatečný. Termín přijímacího řízení je stanoven centrálně MŠMT na 13. a 14.dubna 2023.


Výsledky přijímacích zkoušek na technické obory - úterý 12.dubna 2022 a středa 13.dubna 2022


Přijímací řízení na umělecký obor

  • Design interiéru

Zájemci o studium podají přihlášky do 30.listopadu 2022. Uchazeči, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku a nebyli v prvním pololetí osmého ročníku základní školy hodnoceni z žádného povinného předmětu známkou dostatečný, budou přijati na SPŠ ve Volyni v pořadí podle získaných bodů až do naplnění celkové kapacity prvního ročníku oboru. Uchazeči, kteří nesplní kritérium o hodnocení v prvním pololetí osmého ročníku uvedené v předchozí větě, mohou být přijati při úspěšném splnění talentové zkoušky až na základě přijímací zkoušky z předmětu matematika. Termíny pro první kolo přijímacího řízení jsou stanoveny na středu 4. ledna 2023 a čtvrtek 5.ledna 2023.


Výsledky přijímacího řízení na obor design interiéru - úterý 4.ledna a středa 5.ledna 2022


Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (82 - 41 - M/11 design interiéru) není dotčena možnost podat do 1.března 2023 nově dvě další přihlášky na ostatní obory vzdělání.

Těšíme se na setkání s Vámi.


RNDr. Jiří Homolka

ředitel školy


Počty přijímaných studentů a kritéria pro určení pořadí v přijímacím řízení jsou zveřejněny v sekci Kontakty/Dokumenty.


Soubory ke stažení: Střední průmyslová škola - leták s informacemi o přijímacím řízení