CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Zahajovací konference Cíl 3

Ve středu 1.dubna 2015 byla slavnostně zahájena činnost „Přeshraničního vzdělávacího střediska pro využití obnovitelných zdrojů a šetrného zacházení se zdroji energií pro oblast stavebnictví a zpracování dřeva" ve spolupráci s Technische Hochschule Deggendorf, konkrétně Technologie Campus Freyung pod vedením prof. Dr. Wolfganga Dornera. Obsahem činnosti centra bude transfer zkušeností a ověřených postupů vyváženého rozvoje při využití obnovitelných zdrojů energií, prezentace nových technologií, inteligentních systémů řízení atd. (viz předpokládaná témata seminářů). Dojde k napojení relevantních subjektů na bavorské a české straně do sítě, která by měla vést k rozvoji sofistikovaných řešení vyváženého rozvoje využití obnovitelných zdrojů zahrnující veškeré aspekty od stavebně technologických řešení, přes proces plánování a projednávání, výstavby a provozu.

                Prostor vzdělávacího střediska byl zrekonstruován díky původní myšlence pana Ing. arch. Karla Saláta z ateliéru AIP Plzeň v roce 2009, při nejrozsáhlejší rekonstrukci školy od jejího postavení ve funkcionalistickém stylu v roce 1933. Uvedenou myšlenku velmi citlivě zpracovali architekti z ateliéru PH 6 Praha - zejména pan Ing. arch. Jan Mudra a pan Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D. Obdiv patří absolventům školy v prováděcí firmě Salvete Strakonice, kteří vše zvládli v rekordně krátké době a zásadně v době mimo vyučování. Technickým dozorem investora byl rovněž absolvent školy pan Ing. Luděk Přibyl z firmy INVEST PK Písek.

 


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně