phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Exurze Písek 7. 12. 2023

zveřejněno: 18.12.2023

Exkurze pořádaná společností STRABAG a.s. pro třídu PS 1. A.
Předmětem exkurze byla návštěva stavby „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory.“
Stavební společnost zastoupená Ing. Tomášem Markem zorganizovala návštěvu výše uvedené stavby. Pan Ing. Tomáš Marek, který je koordinátorem BIM projektů, žáky seznámil s organizační strukturou společnosti Strabag. Dále podrobně představil „Cestu ke stavebnímu dílu“ od stavebního záměru až k realizaci objektu. Stavbou nás provedl vedoucí projektu Ing. Tomáš Filip a zde jsme měli možnost vidět některé již probrané konstrukční prvky v praxi a seznámit se s dalšími, které budou součástí výuky ve vyšších ročnících.

Exurze Písek 7. 12. 2023 Exurze Písek 7. 12. 2023 Exurze Písek 7. 12. 2023 Exurze Písek 7. 12. 2023 Exurze Písek 7. 12. 2023 Exurze Písek 7. 12. 2023 Exurze Písek 7. 12. 2023
X