phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

Semináře

Vyšší odborná škola Volyně

a Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice si Vás dovolují pozvat na

XXIV.ročník mezinárodního odborného semináře na téma

DŘEVOSTAVBY

  • stavební systém budoucnosti
  • dřevo, surovina moderního člověka
  • ekologie, úspory energií, suchá výstavba

areál VOŠ a SPŠ Volyně

úterý 12.dubna 2022 a středa 13.dubna 2022

Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Švýcarska, Slovenska, Norska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.

Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.


Tematické okruhy:

  • Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Vícepodlažní dřevostavby
  • Rekonstrukce dřevěných staveb
  • Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
  • Požární ochrana při realizaci dřevostaveb

Bližší informace k semináři podá Ing. František Řáha na telefonním čísle 383 457 025 nebo 383 372 257.

Informace o semináři v roce 2019.