phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA TUŽKAMI
CHCEŠ VĚDĚT, JAK SE PÍŠE DENÍK?
LOOS, PRAHA A TMA
CO JE GMO?
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů.

zveřejněno: 12.12.2023

Na základě pořízení pětiosého nestingového CNC obráběcí centra se Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni otevřely zcela nové možnosti odborné přípravy a praktického vzdělávání v oblasti výroby nábytku. I díky této investici se škola v první polovině roku 2022 s úspěšným výsledkem přihlásila do výběrového řízení na „Doplnění expozice Buškova hamru o interaktivně edukativní prvek“ vyhlášeného spolkem Novohradsko-Doudlebsko, z.s. Předmětem zakázky bylo jednak zhotovení atypického pultu z kombinace dubového masivu a březové překližky a také návrh a výroba interaktivně vzdělávacích prvků do 24 zásuvek, které pult obsahuje. Byl zde tedy potenciál zapojit do výrobního procesu více oborů naší školy, tj. studenty Design interiéru a Interiérové tvorby a navrhování nábytku s využitím CNC pod vedením svých pedagogů. Detailní návrh, konstrukci a výrobu si vzal na starost pedagog odborných předmětů Ing. Jiří Procházka společně s dlouholetým učitelem praktické přípravy Pavlem Formánkem, kteří museli vzhledem k atypickému tvaru pultu vyřešit nejeden složitý konstrukční detail. Díky zmíněnému CNC stroji, na kterém byly vyrobeny veškeré díly pultu, nakonec ani tyto detaily nečinily větší problém. Během výrobní fáze se dále zapojili i ostatní učitelé praktické přípravy tak, aby se na zakázce mohlo podílet co nejvíce skupin studentů. Výrobu a návrh interaktivních prvků zaštítily pedagožky odborných předmětů v oblasti zařizování interiéru Ing. Barbora Hrdličková, DiS. a Ing. Michaela Čermáková. Základním požadavkem v této fázi bylo naučné prvky tematicky sladit s expozicí „Řemesla nejen na vodě“, která naučnou cestou přibližuje veřejnosti řadu tradičních, mnohdy již zaniklých řemesel. Ačkoli tato v mnoha směrech atypická zakázka zahrnovala nejeden konstrukční a designový problém, kterého se bylo třeba zhostit, nakonec se vše zdařilo k nadměrné spokojenosti zadavatele, ale i zapojených studentů.

 Závěrem je třeba dodat, že naše škola vidí hlavní přínos podobných projektů v tom, že se studenti dostanou do reálného procesu výroby, kde je potřeba nemalá míra zodpovědnosti vzhledem k závaznému termínu dokončení zakázky a předem stanovenému rozpočtu. Studenti školy tak mají možnost pracovat na projektech, ke kterým by se jinak dostali pouze v teoretické rovině. Přitom právě tíha zodpovědnosti je jevem, který činí při nástupu do zaměstnání nemalému procentu absolventů škol obtíže a často ji bohužel neunesou, čímž nakonec skončí mimo vystudovaný obor. Tento jev, který se týká bohužel i dřevařských oborů se svým přístupem VOŠ a SPŠ Volyně snaží eliminovat snahou připravit své absolventy pro trh práce co nejkomplexněji s velkým důrazem na praktické zkušenosti s novými technologiemi.

Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů. Interaktivní pult se vzdělávacími prvky pro děti do funkční technické památky Buškův hamr u Trhových Svinů.
X