phone icon +420 383 372 817 e-mail icon skola@volyne.cz
cz de en

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně

EXPEDICE BODØ 2024
DEKTALENT
ROZMANITÝ CYKLOKURZ
KONEC ROKU TŘÍDY NDK2.
O škole Studenti Uchazeči Aktuality

Pro uchazeče

Norské fondy

zveřejněno: 25.10.2020

Projekt mobility v rámci Norských fondů

V rámci příprav 24. ročníku konference „Dřevostavby 2020", která se bohužel z důvodů světové pandemie nemohla uskutečnit, jsme hledali partnery v severských státech Evropy. V roce 2010 na naší konferenci v tradičním předvelikonočním čase přednášel honorární konzul pro Severní Norsko pan Ing. Arve Johansen. Nápad s vystoupením po deseti letech se sice nepodařilo uskutečnit, přesto se obnovily přátelské vztahy a vazby na zmíněnou oblast za polárním kruhem. Současně se objevily možnosti  navázání užší spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v Norsku a v České republice. Při první návštěvě našich partnerů v listopadu 2019 u příležitosti oslav 155. výročí založení Průmyslové školy ve Volyni se začaly spřádat plány na budoucí možnou spolupráci. Jedním z partnerů se ukazovala Bodin videregaende skole Bodø, kterou zastupoval pan ředitel Geir Ludvig Næstby a druhým byla delegace Northern Research Institute Narvik pod vedením pana Terje Nordvåga. Na závěr návštěvy bylo podepsáno společné memorandum, kterého byli účastni představitelé Českého honorárního konzulátu pro Severní Norsko a starosta města Volyně.

V únoru letošního roku byla podána žádost o grant ohledně mobilit prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce z Norských fondů, která byla úspěšná (číslo smlouvy EHP-CZ-MOP-2-026) a škola získala částku ve výši 246 250,- Kč. Partnerem v aktivitách ohledně mobilit je již zmíněná Bodin videregaende skole Bodø. V první fázi by se měly uskutečnit vzájemné návštěvy učitelů obou škol, které mají velmi podobné obory vzdělávání. V současné době se připravují programy obou návštěv s pečlivým vyhodnocováním podmínek, za kterých je možné mobility uskutečnit. Nejdříve by se měly uskutečnit sedmidenní návštěvy dvou až tří pedagogických pracovníků, kteří vyučují na oborech design, stavebnictví, architektura, nízkoenergetické a pasivní objekty. Následně by se vydefinovaly a postupně vytvořily podmínky pro výměnné stáže studentů obou škol, které by měly pro studenty motivační charakter, neboť zájem ze strany studentů převyšuje možný počet účastníků, a proto bude výběr proveden podle prospěchových kritérií.

První videoschůzka se uskutečnila prostřednictvím softwaru Microsoft Teams dne 19. června 2020 s optimistickým výhledem, že koncem srpna bude zřejmá organizace školního roku 2020/2021 a bude možné doladit vzájemné termíny obou návštěv. Bohužel epidemiologická situace se v závěru prázdnin v České republice zhoršila a na další videoschůzce 27. srpna 2020 se zástupci partnerské školy bylo rozhodnuto o posunutí aktivit až na jaro roku 2021. Předběžné termíny pro návštěvy byly stanoveny na 9. až 16. dubna 2021 (návštěva norské delegace v České republice) a 14. až 21. května 2021 (návštěva české delegace v Norsku). Zároveň byl oběma stranami představen rámcový program návštěv, kde hlavní důraz je kladen na výměnu zkušeností ve výuce, využívání moderních učebních pomůcek a poznání sociálně-kulturního prostředí obou partnerských institucí. Další upřesňující schůzky jsou naplánovány na 19. listopadu 2020 a 11. února 2021 tak, aby bylo možné co nejpružněji reagovat na vývoj situace zejména s ohledem na možnosti cestování mezi oběma státy.

Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy Norské fondy
X