CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI

Ve dnech 20. - 31. května u nás probíhaly, tak jako na ostatních středních školách, maturitní zkoušky. Studenti při nich neprokazují jen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, a to je velká přednost odborných škol, protože všichni mohou vidět na vlastní oči, jak se dá z nuly během čtyř let dospět k takové  odbornosti, která zaručuje okamžitou uplatnitelnost na trhu práce.


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně