CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Život pod střechou - jubilejní 10. ročník

Předmětem soutěže Život pod střechou jsou projekty domů, kde denní světlo a přísun čerstvého vzduchu přichází do objektu střechou prostřednictvím výrobků VELUX. Rovnoměrnost a správnou hladinu denního osvětlení místností v prostoru pod střechou musí studenti prokázat zpracováním výpočtu v programu VELUX Daylight Visualizer, který je zdarma ke stažení na webových stránkách společnosti. Dokumentace k projektu je pak zpracována na prezentačním panelu předepsaného formátu.

            V prvním školním kole ročníku 2014 obsadili 1. - 3. místo tito studenti:

Michaela Hulinková ze třídy PS 3.A

Jakub Ponec PS 3.B

Martin Nosek PS 3.B

a postupují tak do druhého celostátního kola.

Dále porota udělila zvláštní ocenění, tzv. divokou kartu, Pavlu Janečkovi ze třídy PS 3.B.

Úspěšní studenti a jejich vedoucí prací jsou v červnu pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola jubilejního ročníku do Písecké brány v Praze.

 


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně