CZ | DE | EN

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola

Vítejte na stránkách - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola


Ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 hostila VOŠ a SPŠ Volyně více jak šedesát účastníků setkání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky. Jednalo se o velmi významnou událost v životě školy. Nešlo totiž o nic menšího než se stát řádným členem tohoto významného sdružení.

Zájemcům o členství je totiž nejprve na čtyřleté období přiznán status hosta, poté valná hromada rozhoduje na základě posouzení kvality výuky a výsledků práce studentů o udělení řádného členství.

Jedním z hostů byla až do tohoto setkání právě VOŠ a SPŠ Volyně, která ve školním roce 2009/10 otevřela nový studijní obor Design interiéru, který je jediným uměleckým oborem na škole. Navazuje na dlouholetou nábytkářskou tradici školy a rozvíjí ve studentech estetické cítění a tvůrčí přístup v tvorbě interiérů. Jeho studenti plně využívají moderní technické zázemí školy.

Čtyřleté úsilí vedení školy, učitelů a studentů bylo nakonec korunováno úspěchem. V průběhu zasedání byla jednomyslně volyňská průmyslovka přijata za řádného člena asociace, čímž prokázala, že vytváří pro studenty daného uměleckého oboru ty nejlepší podmínky pro jejich studium  a  profesní přípravu.


© Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Resslova 440, Volyně