Seminář DŘEVOSTAVBY 1998

Ve dnech 28. 4. a 29. 4. 1998 proběhl na VOŠ Volyně II. ročník odborného semináře “Dřevostavby” ve spolupráci s firmou CONTI PANÔ s.r.o. za účasti stovky odborníků z Kanady, Slovenské republiky, Švýcarska a České republiky.
DŘEVOSTAVBY
- stavební systém budoucnosti
- dřevo, surovina moderního člověka

Seminář informoval odbornou veřejnost o trendech použití dřeva ve stavebnictví. Seznámil s některými technickými a legislativními problémy při řešení dřevostaveb a s konstrukčními systémy , které jsou používány v ČR i v zahraničí.

Ze semináře byl vydán sborník, který je možné si objednat na adrese školy nebo na e-mailové adrese školy. Cena sborníku činí 250,- Kč a poštovné.

OBSAH

Dřevo – surovina, která je vždy přátelská
Doc. Ing. J. Gross, CSc. - LF ČZU Praha
Z historie novodobých dřevěných staveb v našich zemích
Ing. Jandáček
Wohnhausbau - Niedrigenergiehäuser - ausgewählte Projekte
dipl.-Ing. H. Jucker - Schweiz
Hallen - und Brückenbau in Holz - ausgewählte Projekte
dipl.-Ing. H. Jucker - Schweiz
Anforderungsprofil an ein CAD - System für die Holzbauplanung CADWORK
dipl-Ing. T. Rohner - Schweiz
Von Idee zur Anwendung - das modulare Wandbausystem STEKO
dipl. Arch. U. Rhiner - Schweiz
Požiarna bezpečnosť drevených stavieb
Prof. Ing. A. Osvald, CSc. - DF TU Zvolen
Energia a budovy na báze dreva
Ing. J. Štefko, CSc. - DF TU Zvolen
Vlhkostné problémy vo vrstvenných konštrukciách drevených stavieb
Ing. J.Dudas, CSc. - DF TU Zvolen
Spoľahlivosť drevených stavebných konštrukcií - metódy posudzovania
Ing. A. Rohanová, CSc. - DF TU Zvolen
Dřevostavby - dřevěné lepené konstrukce
Ing. Z. Poncar - Tesko a. s ARMABETON Praha
K problematice navrhování lepených dřevěných konstrukcí pozemních staveb
Doc. Ing. B. Straka, CSc. - Stavební fakulta - VUT v Brně
Právní předpisy pro výrobu dřevostaveb
Ing. J. Mikšátko, CSc - VVÚD Praha
Chyby nejen v řešení detailů dřevostaveb
Ing. P. Kubů
Konstrukční systém - Hart Bio
Ing. Faktor
OSB desky
Ing. L Kubů - M.T.A. spol. s.r.o.