Vyšší odborná škola Volyně, Resslova 440

Vás zve na

IX. mezinárodní odborný seminář na téma

DŘEVOSTAVBY

- stavební systém budoucnosti

- dřevo, surovina moderního člověka

- ekologie, úspory energií, suchá výstavba

areál VOŠ a SPŠ Volyně

23. a 24. března 2005

časový rozvrh semináře

vyplnit a odeslat  odpovědní list z internetu

  • Na semináři budou přednášet odborníci ze Slovenska, Kanady, Německa, Švýcarska, Rakouska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR zajištěn.

  • Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

Tématické okruhy:
Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Požární ochrana při realizaci dřevostaveb
Rekonstrukce dřevěných staveb
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty

Dokumentyčasový rozvrh semináře , pozvánka , odpovědní list v MS Word

nebo komprimované (pkzip)