Vyšší odborná škola Volyně, Resslova 440

Vás zve na

VI. mezinárodní odborný seminář na téma

DŘEVOSTAVBY

- stavební systém budoucnosti

- dřevo, surovina moderního člověka

- ekologie, úspory energií, suchá výstavba

který se koná v areálu ŠvP Volyně

27. a 28. března 2002

časový rozvrh semináře

vyplnit a odeslat  odpovědní list z internetu

  • Na semináři budou přednášet odborníci ze Slovenska, Kanady, Rakouska, Německa, Švýcarska a z České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR zajištěn.

  • Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.

Tématické okruhy:
Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Normalizace a požární předpisy při navrhování a realizaci dřevostaveb
Dřevostavby v extrémních podmínkách i v českém prostředí
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty

Dokumentyčasový rozvrh semináře , pozvánka , odpovědní list v MS Word97

nebo komprimované (pkzip)