Vyšší odborná škola Volyně, Resslova 440

ve spolupráci s

 Českou dřevařskou společností

Vás zvou na

V. mezinárodní odborný seminář na téma

DŘEVOSTAVBY

- stavební systém budoucnosti

- dřevo, surovina moderního člověka

- ekologie, úspory energií, suchá výstavba

který se koná v areálu ŠvP Volyně

2. a 3. května 2001 od 8.45 hodin

Seminář je určen projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, ekologie a úsporami energií, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol a široké odborné veřejnosti.

Dokumenty: časový rozvrh semináře , pozvánka , odpovědní list v MS Word97 nebo komprimované (pkzip)