Vyšší odborná škola Volyně, Resslova 440

ve spolupráci s

 Českou dřevařskou společností

Vás zvou na

IV. odborný seminář na téma

DŘEVOSTAVBY

- stavební systém budoucnosti

- dřevo, surovina moderního člověka,

který se koná ve VOŠ a SPŠ Volyně

26. a 27. dubna 2000 od 9.00 hodin

Seminář je určen projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol a široké odborné veřejnosti.

Dokumenty: časový rozvrh semináře , přihláška v MS Word97 nebo komprimované (pkzip)