e-mail školy
9.ročník semináře Dřevostavby - březen 2005
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
8.ročník semináře Dřevostavby - duben 2004
___ ... více ... ___
7.ročník semináře Dřevostavby - březen 2003
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
6.ročník semináře Dřevostavby - březen 2002
___ ... více ... ___
5.ročník semináře Dřevostavby - květen 2001
___ ... více ... ___
4.ročník semináře Dřevostavby - duben 2000
___ ... více ... ___
3.ročník semináře Dřevostavby - duben 1999
___ ... více ... ___
2.ročník semináře Dřevostavby - duben 1998
___ ... více ... ___
1.ročník semináře Dřevostavby - duben 1997
___ ... více ... ___
10.ročník semináře Dřevostavby - duben 2006
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
Vyšší odborná škola Volyně
DŘEVOSTAVBY
- stavební systém budoucnosti
- dřevo, surovina moderního člověka
- ekologie, úspory energií, suchá výstavba
•  Na XI. ročníku semináře přednášeli odborníci ze Slovenska, Kanady, Německa, Švýcarska, Rakouska, Velké Británie, Finska, Lucemburska, Francie a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR byl zajištěn.
pořádala
   XI.ročník   mezinárodního odborného semináře na téma
areál VOŠ a SPŠ Volyně
středa 4.dubna 2007 a čtvrtek 5.dubna 2007
•  Seminář byl určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.
Tematické okruhy:
Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Vícepodlažní dřevostavby
Rekonstrukce dřevěných staveb
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
Požární ochrana při realizaci dřevostaveb
•  Bližší informace k semináři podají Ing. František Volmut nebo Ing. František Řáha na telefonním
čísle 383 372 257 linka 128.
•  Dokumenty v MS WORD:
__ ... časový rozvrh semináře ... __
__ ... pozvánka ... __
__ ... odpovědní list ... __
•  Dokumenty komprimované (pkzip):
__ ... časový rozvrh semináře, pozvánka, odpovědní list ... __
Seznam přednášek
Časový rozvrh semináře 2007
Seznam přednášek
Fotogalerie ze semináře 2007
V y š š í    o d b o r n á    š k o l a    a    S t ř e d n í    p r ů m y s l o v á    š k o l a,    V o l y n ě,    R e s s l o v a    4 4 0
Semináře 'Dřevostavby'
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
http://facebook.com/vos.sps.volyne
Střední průmyslová škola
VOŠ a SPŠ Volyně
úvodní strana
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Professional seminar
WOOD STRUCTURES
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Seminář Dřevostavby
úvodní strana