Vyšší odborná škola Volyně
DŘEVOSTAVBY
- stavební systém budoucnosti
- dřevo, surovina moderního člověka
- ekologie, úspory energií, suchá výstavba
•  Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Ruska, Chorvatska, Estonska, Lucemburska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.
pořádala
   XVII.ročník   mezinárodního odborného semináře na téma
areál VOŠ a SPŠ Volyně
středa 27.března 2013 a čtvrtek 28.března 2013
•  Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.
Tematické okruhy:
Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Vícepodlažní dřevostavby
Rekonstrukce dřevěných staveb
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
Požární ochrana při realizaci dřevostaveb
•  Bližší informace k semináři podají Ing. František Volmut nebo Ing. František Řáha na telefonním
čísle 383 457 025 nebo 383 372 257.
V y š š í    o d b o r n á    š k o l a    a    S t ř e d n í    p r ů m y s l o v á    š k o l a,    V o l y n ě,    R e s s l o v a    4 4 0
Semináře 'Dřevostavby'
e-mail školy
13.ročník semináře Dřevostavby - duben 2009
9.ročník semináře Dřevostavby - březen 2005
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
8.ročník semináře Dřevostavby - duben 2004
___ ... více ... ___
7.ročník semináře Dřevostavby - březen 2003
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
6.ročník semináře Dřevostavby - březen 2002
___ ... více ... ___
5.ročník semináře Dřevostavby - květen 2001
___ ... více ... ___
10.ročník semináře Dřevostavby - duben 2006
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
11.ročník semináře Dřevostavby - duben 2007
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
12.ročník semináře Dřevostavby - březen 2008
___ ... více ... ___
4.ročník semináře Dřevostavby - duben 2000
___ ... více ... ___
3.ročník semináře Dřevostavby - duben 1999
___ ... více ... ___
___ ... více ... ___
2.ročník semináře Dřevostavby - duben 1998
___ ... více ... ___
1.ročník semináře Dřevostavby - duben 1997
___ ... více ... ___
14.ročník semináře Dřevostavby - březen, duben 2010
___ ... více ... ___
15.ročník semináře Dřevostavby - duben 2011
___ ... více ... ___
16.ročník semináře Dřevostavby - duben 2012
___ ... více ... ___
Seznam přednášek
Časový rozvrh semináře 2013
•  Dokumenty v MS WORD:
__ ... časový rozvrh semináře ... __
__ ... pozvánka ... __
•  Dokumenty komprimované (pkzip):
__ ... časový rozvrh semináře, pozvánka, odpovědní list ... __
Seznam přednášek
On-line
Přihlášky - možnosti:
On-line přihlášení - používáte-li Internet Explorer a pro odesílání pošty Outlook Express je možné on-line přihlášení. Přihláška Vám musí být potrvzena zpět na Váš e- mail.
Seznam přednášek
Excel
Formulář přihlášky v Microsoft Excel - po vyplnění můžete odeslat jako přílohu na e-mail skola@volyne.cz, poštou na adresu VOŠ Volyně, Resslova 440, 387 01 Volyně nebo faxem na číslo 383 372 395.
Seznam přednášek
Word
Formulář přihlášky v Microsoft Word - po vyplnění můžete odeslat jako přílohu na e-mail skola@volyne.cz, poštou na adresu VOŠ Volyně, Resslova 440, 387 01 Volyně nebo faxem na číslo 383 372 395.
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
http://facebook.com/vos.sps.volyne
Střední průmyslová škola
VOŠ a SPŠ Volyně
úvodní strana
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Professional seminar
WOOD STRUCTURES
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Seminář Dřevostavby
úvodní strana