Seminář 'Dřevostavby'
středa 31.března 2010 a čtvrtek 1.dubna 2010
Dipl.- Ing. Hermann Blumer, Dipl.- Ing. Thomas Rohner - Švýcarsko,
Ing. Michal Šopík - ČR
KlimArchitektur - Biotik im Holzbau, opto - elektronische Vermessung
Bauten der Zukunft - heute
prof. Ing. Vladimír  Simanov, CSc. - Česká republika
Budou i v budoucnu dřevěné výrobky ze dřeva?
RNDr. Jiří Homolka - VOŠ Volyně
Zahájení semináře
Středa 31.března 2010
07.45 - 08.50
08.50 - 09.00
Prezence
09.00 - 09.10
Dipl.- Ing. Uwe Herring - Německo
HBE - Systém a jeho využití v dřevostavbách
08.55 - 09.20
09.40 - 10.30
10.30 - 11.00
Přestávka - občerstvení
Ing. Michal Šopík - ČR , Dipl.- Ing. Gottfried Zelenka - Švýcarsko
Hybridní stavby a energetická sanace
11.00 - 11.20
Wolfgang Klotz dipl. Holztechnik - Německo,  Dipl.- Ing. G. Zelenka - Švýcarsko
V y š š í    o d b o r n á    š k o l a    a    S t ř e d n í    p r ů m y s l o v á    š k o l a,    V o l y n ě,    R e s s l o v a    4 4 0
Seminář 2010
SPM2+SC3+MontagePult
- Inovace dřevoobráběcích strojů firmy Hans Hundegger
11.20 - 11.40
prof. Ing. Jozef Štefko, Ph.D., Ing. Pavol Sedlák Ph.D.,
Ing. Daniel Bebej - Slovenská republika
Problémy při realizaci pasivních domů na bázi dřeva
Ing. arch. Josef Smola, Ing. Zdeněk Kaňa - Česká republika
Řešení konstrukce domu snů
doc. Ing. Bohumil Straka, CSc., Ing. Milan Šmak, Ph.D. - Česká republika
Některé možnosti využití lepeného dřeva ve stavebních konstrukcích
Ing. Martin Růžička - Česká republika
Řemeslo jako možné východisko některých problémů oboru i společnosti
16.45 - 17.00
13.00 - 14.30
Oběd
Ing. Josef Nováček - Kanada, Česká republika
Dřevěné konstrukce - realizace v Kanadě
15.05 - 15.30
Vystoupení velvyslankyně Kanady v České republice
14.55 - 15.05
Ing. arch. Robert Malczyk - Kanada
Využití speciálních dřevěných konstrukcí ve stavbách v Kanadě
14.30 - 14.55
16.00 - 16.30
Přestávka - občerstvení
11.20 - 11.35
11.35 - 11.50
17.30 - 17.45
17.00 - 17.30
Thomas Springer - Německo
Mnohostranné využití konstrukčního softwaru v každodenní praxi
doc. Ing. Josef Chybík, CSc. - Česká republika
Dřevěné konstrukce a přírodní tepelně izolační materiály
12.10 - 12.30
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Magdalena Dufková - Česká republika
Požadavky na požární bezpečnost dřevostaveb
09.10 - 09.25
doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. - Česká republika
prof. Ing. Josef Vičan, Ph.D., Ing. Josef Gocál, Ph.D. - Slovenská republika 
Teoretická a experimentální analýza chování dřevěného mostu
Ing. Michal  Navrátil - Česká republika
Regulace vlhkosti hliněných materiálů
František Polický - Česká republika
Dřevěné kostely v Čechách
Dott. Ing. Albino Angeli - Itálie
Ing. Jan Škopek - Česká republika
Technická izolace z technického konopí - stavebně fyzikální vlastnosti, využití pro dřevostavby
Ing. Alena Šimková  - Česká republika
Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění výrobků na trh
Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D., Ing. David Proksa - Slovenská republika
Analýza spřahovacích prostředků a mezivrstvy v dřevo- betonových
konstrukcích
Ing. Petr Tuček - Česká republika
Řešení stropních konstrukcí dřevostaveb
17.45 - 18.00
18.00 - 19.00
Večeře
20.00 - 24.00
Společenský večer
Čtvrtek 1.dubna 2010
07.15 - 08.00
Snídaně
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Ing. Zuzana Fišarová,
Ing. Karel Šuhajda, PhD.  - Česká republika
Možnosti zlepšení stavebně fyzikálních parametrů u lehkých stropů
08.00 - 08.10
08.10 - 08.25
08.40 - 08.55
12.30 - 12.45
prof. Ing. Jozef Kúdela, CSc. - Slovenská republika
Vzpěrné problémy dřevěných stavebních konstrukcí
12.45 - 13.00
08.25 - 08.40
09.20 - 09.35
09.35 - 9.50
09.50 - 10.10
Ing. Vladimír Holub - Česká republika
Havárie střechy Penny Marketu v České Lípě
Refurbishment of traditional timber floor  with inclined screw connectors
10.10 - 10.40
Ing. Jiří Skřipský, DiS., Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. - Česká republika
Vzduchotěsnost dřevostaveb v souvislostech
Ing. Jiří Oslizlo - Česká republika
Klima Architektur Woodstock, bukové dřevo v konstrukci
Ing. Ivana Kolářová - Horová - Česká republika
Poškození dřeva biologickými škůdci
Ing. Martin Růžička - Česká republika
Pasivní dřevostavby jako trend i rozumná alternativa stavění
Ing. Karel Melichárek - Česká republika
Jak jsem stavěl pasív
Doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová - Česká republika
Dřevostavby v oblastech postižených povodněmi
10.40 - 11.00
Přestávka - občerstvení
Ing. Roman Zoufal, CSc. - Česká republika
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů
09.25 - 09.40
16.30 - 16.45
11.00 - 11.20
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Anna Kuklíková, Ph.D.
Ing. Pavel Hejduk - Česká republika
Zkoušky požární odolnosti dřevostaveb
11.50 - 12.05
12.05 - 12.20
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Ing. Jana Pexová - Česká republika
Opláštění bazénové haly na dřevěné nosné zaoblené konstrukci
12.35 - 12.50
12.50 - 13.05
13.25 - 13.20
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc., Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - Česká republika
Analýza účinnosti likvidace biotických škůdců pomocí
mikrovlnného záření
13.20 - 13.30
13.30 - 13.45
14.00 - 15.00
Oběd
Diskuze
13.45 - 13.55
Závěr
Dipl.- Ing.  Dr. techn. Thomas Bogensperger - Rakousko
Brettsperrholz - využití v praxi
11.40 - 12.10
13.55 - 14.00
Dipl. - Ing. Arve H. Johansen - Norsko
Norwegian buildingtechnic - with wood-materials - in a sustainable context
15.30 - 16.00
Ing. Lubomír Krov - Česká republika 
Posouzení potřeby energie pro různé technologie dřevostaveb
12.20 - 12.35
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
http://facebook.com/vos.sps.volyne
Střední průmyslová škola
VOŠ a SPŠ Volyně
úvodní strana
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Professional seminar
WOOD STRUCTURES
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Seminář Dřevostavby
úvodní strana