DŘEVOSTAVBY
- stavební systém budoucnosti
- dřevo, surovina moderního člověka
- ekologie, úspory energií, suchá výstavba
•  Na semináři budou přednášet odborníci z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Lucemburska a České republiky. Simultánní překlad pro účastníky z ČR bude zajištěn.
   XVIII.ročník   mezinárodního odborného semináře na téma
areál VOŠ a SPŠ Volyně
středa 16.dubna 2014 a čtvrtek 17.dubna 2014
•  Seminář je určen pro projektanty, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost a je zařazen mezi akreditované vzdělávací programy pro členy ČKAIT.
Tematické okruhy:
Dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
Vícepodlažní dřevostavby
Rekonstrukce dřevěných staveb
Úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
Požární ochrana při realizaci dřevostaveb
•  Bližší informace k semináři podají Ing. František Volmut nebo Ing. František Řáha na telefonním
čísle 383 457 025 nebo 383 372 257.
V y š š í    o d b o r n á    š k o l a    a    S t ř e d n í    p r ů m y s l o v á    š k o l a,    V o l y n ě,    R e s s l o v a    4 4 0
Semináře
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
e-mail školy
http://facebook.com/vos.sps.volyne
Vyšší odborná škola Volyně
si Vás dovoluje pozvat na
Střední průmyslová škola
VOŠ a SPŠ Volyně
úvodní strana
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Professional seminar
WOOD STRUCTURES
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola
Seminář Dřevostavby
úvodní strana
13.ročník semináře Dřevostavby - duben 2009
9.ročník semináře Dřevostavby - březen 2005
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
8.ročník semináře Dřevostavby - duben 2004
___ ... více ... ___
7.ročník semináře Dřevostavby - březen 2003
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
6.ročník semináře Dřevostavby - březen 2002
___ ... více ... ___
5.ročník semináře Dřevostavby - květen 2001
___ ... více ... ___
10.ročník semináře Dřevostavby - duben 2006
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
11.ročník semináře Dřevostavby - duben 2007
___ ... fotogalerie ... ___
___ ... více ... ___
12.ročník semináře Dřevostavby - březen 2008
___ ... více ... ___
4.ročník semináře Dřevostavby - duben 2000
___ ... více ... ___
3.ročník semináře Dřevostavby - duben 1999
___ ... více ... ___
___ ... více ... ___
2.ročník semináře Dřevostavby - duben 1998
___ ... více ... ___
1.ročník semináře Dřevostavby - duben 1997
___ ... více ... ___
14.ročník semináře Dřevostavby - březen, duben 2010
___ ... více ... ___
15.ročník semináře Dřevostavby - duben 2011
___ ... více ... ___
16.ročník semináře Dřevostavby - duben 2012
___ ... více ... ___
17.ročník semináře Dřevostavby - březen 2013
___ ... více ... ___